‌قانون آئين دادرسي ماده 11 تا 20

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۱ - دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه ‌در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال‌ غير منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي ‌شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد، خواهان در ‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامۂ دعوا خواهد كرد.
تبصره - حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌ بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل‌ مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌ دهد.
ماده ۱۲ - دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در‌دادگاهي اقامه مي‌ شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.
ماده ۱۳ - در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌ تواند به‌ دادگاهي رجوع كند كه‌ عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌ بايست در آنجا انجام شود.
‌ماده ۱۴ - درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي‌ شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده ۱۵ - در صورتي ‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامۂ دعوا مي ‌شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع ‌است، به شرط آن كه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.
ماده ۱۶ - هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد ‌كه در حوزه‌ هاي قضائي مختلف واقع شده ‌اند، خواهان مي‌ تواند به هر يك از داد گاههاي حوزه‌ هاي ياد شده مراجعه نمايد.
ماده ۱۷ - هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به ‌دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود،‌ دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه مي‌ شود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه‌ شده است.
‌ماده ۱۸ - عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري‌ كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.
ماده ۱۹ - هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم‌ از مرجع صلاحيتدار متوقف مي ‌شود. در اين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه‌ رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌ شود و خواهان مي‌ تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامۂ دعوا نمايد.
ماده ۲۰ - دعاوي راجع به تَرَ‌كه متوفي اگر چه خواسته، دِ‌ين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تَرَ‌كه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه‌ مي ‌شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي ياد شده در صلاحيت دادگاهي ‌است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است.

موسسه حقوقی پارسا متخصص در امور حقوقی آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

درباره ما

دفتر حقوقی پارسا با چندین سال سابقه درخشان در انجام پرونده های شما عزیزان با کسب نتایج عالی توسط بهترین وکلای پایه یک دادگستری ضمن ارائه کلیه خدمات حقوقی اعم از مشاوره آنلاین تنظیم انواع لوایح دفاعی، دادخواست ،شکوائیه و قرارداد آماده همکاری و خدمت رسانی به کلیه عزیزان در داخل و خارج از کشور می باشد،امید است با سپردن دعاوی خود به این مجموعه آرامش خاطر خویش  را فراهم سازید.

اطلاعات تماس

تهران-یوسف آباد -خیابان اسدابادی -نبش خیابان فتحی شقاقی - پلاک22 - برج هنر- طبقه چهارم- واحد14                                                

شماره های تماس :  

                                         09123666928                    

                         

تلگرام ویست وب

تهران-یوسف آباد -خیابان اسدابادی -نبش خیابان فتحی شقاقی - پلاک22 - برج هنر- طبقه چهارم- واحد14