امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

گفتنی است که اسلام برای خانم ها حقوق ویژه ای در نظر گرفته، که مرد تا موقعی که تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نکند نمی تواند او را طلاق دهد، و بر اساس مدت زمان زندگی زناشویی این حقوق تعیین می شود هر چه این مدت افزایش یابد ، طبیعتا اجرت المثل هم افزایش می یابد و یکی از دلایلی که مردان عقب نشینی کرده و نمی توانند همسر خود را بدون ‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق بدهند و چه بسا منصرف می شوند همین حق بوده که در قانون نیز برای زنان در نظر گرفته شده است اگر می خواهید از این حق ویژه زنان بیشتر بدانید با ما باشید
اجرت المثل آیام زوجیت یا (نحله)
اجرت‌المثل یکی از همان حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند.
 تمکین عام
تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند.
تمکین خاص
تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی و جنسی است. که اگراز این وظیفه خودداری کند بهانه های مختلفی را به دست مرد خواهد داد
 اجرت‌المثل چیست؟
اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه شوهر خود، کاری که شرعا وظیفه او نبوده و بدون قصد تبرع ( رایگان ، ثواب ، بخشش ، نیکوکاری یعنی اینکه این کارهای را برای ثواب انجام نداده باشد ) و به دستور شوهر بوده انجام داده باشد ، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود. زوجه انجام كارهایی را كه شرعا به عهده وی نبوده بدون قصد تبرع و طبق دستور زوج انجام داده باشد.در این صورت زوجه در صورت اثبات و احراز محكمه،مستحق اجرت المثل خواهد بود و الا با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهرانجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی از باب بخشش(نحله)برای زوجه تعیین میكند
بند و بست های قانونی برای اجرت المثل
حق زوجه برای گرفتن اجرت‌المثل ایام زوجیت مستند به دو ماده قانونی است:
1- ماده 336 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به علمی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع (رایگان) داشته است» 2
- بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.» بنابراین زوجه می‌تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل، اجرت‌المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.
در چه شرایط اجرت المثل تعلق میگیرد
1- باید توجه داشت که اجرت‌المثل در طول شرط مالی ضمن عقد در مورد کارهای زوجه در امر خانه‌داری و نیز در طول اجرت‌المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه‌داری، شرط ضمن عقد داشته باشد، نوبت به اجرت‌المثل نمی‌رسد.
2- زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد؛ چرا که اگر در انجام کارهای خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد.
2- 3- درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و لازم است که شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد، در این صورت نیز اجرت‌المثل به او تعلق نمی‌گیرد. و چنانچه برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.
چند مثال از کارهایی که اجرت المثل به آن تعلق می گیرد
زمانی كه زن و شوهری صاحب فرزند می‌شوند، اگر بخواهند برای نگهداری از فرزند خود پرستاری را به كار بگیرند این مساله مشمول هزینه است و باید دستمزدی به پرستار خود بدهند. در حال حاضر در شهری مانند تهران حداقل دستمزدی كه می‌تواند به صورت ماهانه برای نگهداری از كودك به پرستار پرداخت كرد، ماهانه 200 هزار تومان است. اگر همین زن و شوهر بخواهند برای انجام امور عادی منزل از قبیل آشپزی و نظافت فردی را استخدام كنند این مساله نیز مشمول هزینه است. چنین مواردی جزو وظایفی نیست كه به عهده زن باشد، اما ممكن است همسر او از وی تقاضا كند انجام چنین اموری را در منزل به عهده بگیرد. در چنین شرایطی اگر زمانی زن اجرت‌المثل خود را مطالبه كند، این موضوع كارشناسی و دستمزد این موارد محاسبه می‌شود. باید به این نكته نیز توجه داشت كه در كارشناسی هیچ گاه دستمزد یك پرستار یا یك خدمتكار خانه به شكل كامل برای زنان محاسبه نمی‌شود، زیرا فرض بر این است كه زن در قبال انجام كارها و حضور در خانه همسرش، از مزایایی مانند رفتن به مسافرت و دریافت هدیه نیز بهره برده و به همین دلیل نمی‌توان مانند یك خدمتكار عادی كه فقط حقوق گرفته و از مزایای دیگری محروم بوده، برخورد كرد؛ اما اگر زنی ثابت كند هنگام حضور در منزل همسرش هیچ گاه به مسافرت نرفته، همسرش برای او هیچ گاه هدیه‌ای نخریده و نفقه‌ای كه دریافت كرده نیز در حداقل ممكن بوده، چنین مساله‌ای نیز در بحث اجرت‌المثل او تاثیر دارد و سبب افزایش این مبلغ می‌شود.
مراحل دادرسی دریافت اجرت المثل
1- در خصوص احراز رکن سوم بخصوص در قسمت استحقاق اجرت‌المثل، داگاه می‌تواند هر گونه اقدام یا تحقیق که برای کشف حقیقت موثر است را به هر شکلی که ضروری بداند، از جمله تحقیق محلی یا شهادت شهود انجام دهد و با تعیین جلسه بعدی از طرفین و شهود معرفی‌شده دعوت و نسبت به اجرای قرار اقدام کند. همچنین ممکن است دادگاه همراه با این موضوع، برای تعیین میزان اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، قرار ارجاع امر به کارشناس را نیز صادر کند که در این صورت با تعیین وقت نظارت، دستور پرداخت دستمزد کارشناس توسط خواهان، صادر و به محض پرداخت حق‌الزحمه در وقت تعیین‌شده اجرا می‌شود و در صورت نپرداختن دستمزد قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود. 2- در جلسه بعدی نسبت به اجرای دستور صادره اعم از استماع شهادت شهود یا اجرای قرار تحقیق محلی و قرار کارشناسی اقدام می‌شود.3- دادگاه با وصول صورت‌جلسه اجرای قرار و استماع شهادت شهود در صورت صحت ادعا و نظریه کارشناسی مبنی بر تعیین میزان اجرت‌المثل و نبود اعتراض موجه به آن، مبادرت به صدور رای می‌کند و در صورت وصول اعتراض قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر می‌شود.
چه زنانی اجرت‌المثل کمتری می‌گیرند؟
کارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است که کارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌کنند. مثلا به زنان شاغل در خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل کمتری تعلق می‌گیرد. در قانون و شرع زن مالک دارایی و پولی است که به دست می‌آورد و حال اگر با توافق شوهر، او در خارج از منزل کار می‌کند، الزامی ندارد که حتی یک ریال از درآمد خود را به همسرش بپردازد یا اینکه در منزل خرج کند.در بحث اجرت‌المثل وقتی زن بیرون از خانه شاغل باشد، طبیعتا وقت کمتری برای کارهای منزل می‌گذارد، هر چند ممکن است استثنا‌هایی وجود داشته باشد و زنی در عین اشتغال در خارج از منزل همه وظایف خود را انجام دهد؛ اما این فرض چندان منطقی نیست زیرا کار در منزل بر اساس وقت تنظیم می‌شود و زنی که در ساعت 5 بعد از ظهر به خانه می‌رسد، نمی‌تواند مانند زنی که از صبح در خانه است، کار و فعالیت داشته باشد. تحصیلات زن نیز مساله دیگری است که در اجرت‌المثل او موثر است. استدلال این نظریه نیز این است که دستمزد یک پرستار با تحصیلات لیسانس بسیار بیش از دستمزد پرستاری با تحصیلات دیپلم است. پایگاه اجتماعی، شئون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و تحصیلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت‌المثل تاثیر قابل ‌توجهی دارد. نکته جالب اینکه زنانی که فقط خانه‌دار هستند، در زمان کارشناسی برای تعیین اجرت‌المثل، رقم‌های بهتری دریافت می‌کنند. تعداد فرزندان نیز از موارد موثر در کارشناسی اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادری دختر باشند، اجرت‌المثل کمتری به او تعلق می‌گیرد چون فرض بر این است که در خانه دختر همیشه کمک حال مادر است؛ حال آن که در خصوص پسرها چنین مساله‌ای همیشگی نیست. اگر مادری فرزند خود را از شیر خود تغذیه کرده باشد نیز مشمول دریافت اجرت‌المثل بیشتری است. اینکه زنی در هنگام ازدواج، فرزند یا فرزندان قبلی همسرش از زن سابقش را نیز بزرگ کند، باز هم سبب افزایش میزان اجرت‌المثل زن می‌شود. ممکن است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت کاری خارج از کشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. این مساله نیز در کاهش یا افزایش اجرت‌المثل موثر است. معمولا برای ایام عقد و زمانی که زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشکل می‌شود، اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد.
شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل
همسران می‌توانند در زمان عقد هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد را در عقدنامه بگنجانند. یکی از موارد پیشنهادی می‌تواند مشخص کردن تکلیف اجرت‌المثل باشد. آنها می‌توانند شرط کنند که مثلا زن برای انجام امور منزل به درخواست مرد ماهانه 50 هزار تومان دریافت کند. یا اینکه شرط کنند اساسا چنین مبلغی هیچ گاه به زن پرداخت نمی‌شود و زن هم حق مطالبه ندارد. در خارج از شکل قضایی زن و مرد می‌توانند برای دریافت و پرداخت این مبلغ با هم توافق داشته باشند. البته از لحاظ قضایی شرط پرداخت این مبلغ مطالبه زن است اما مرد می‌تواند با رضایت همسرش مثلا بابت اجرت‌المثل 30 سال زندگی مشترک بخشی از خانه‌اش را به نام همسرش کند. در چنین مواردی دریافت یک رسید کتبی از همسر می‌تواند از لحاظ حقوقی از بروز مشکلات بعدی و درخواست مجدد زوجه جلوگیری کند، اما اگر مردی با اجبار، تهدید یا تطمیع همسرش را وادار به امضای برگه‌ای کند و مثلا در قبال مبلغی مشخص او را وادار به صرف نظر کردن از اجرت‌المثل کند، این برگه از لحاظ حقوقی ارزشی ندارد.

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشد.

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

باتوجه به سوالات مکرر بازدیدکنندگان وب سایت موسسه حقوقی مبنی بر شرایط درخواست فسخ نکاح برای زوجه و زوج ، بر آن شدیم تا با توضیح کامل این مبحث پاسخ سوالات شما کاربران عزیز را داده باشیم.

خیار عیب

از نظر قانون مدنی،در عقد نکاح کم بودن یکی از ویژگی ها یا بیش ازمتعارف بودن برخی از اوصاف ،عیب تلقی و شخصی که از این عیب آگاه نبوده و در هنگام عقد نکاح نیز این عیب وجود داشته باشد ،می تواند به استناد خیار عیب ،معامله را فسخ کند.

قانون گذار ،فقط برخی از عیوب را به عنوان عیب در عقد نکاح مشخص نموده که این عیوب  مربوط به زوجه است که عبارتند از

جزام ،برص ،زمین گیری ،نایبینایی از هر دو چشم ،افضاء ،قرن ،عیوب مختص زوج که باعث فسخ نکاح می شود ،عنن ،مقطوع بودن آلت تناسلی ،خصاء

عیوب مشترگ به باعث فسخ نکاح می شود

عیبی که می تواند در زوج یا زوجه وجود داشته باشد و از موارد فسخ نکاح  باشد،جنون است.

اگر اثبات شود خانم یا آقا دچار جنون شده است،اعم از جنون ادواری یا دایمی ،طرف مقابل می تواند مبادرت به فسخ نکاح نماید.

اگر مرد بعد از عقد نکاح مجنون شود زن حق فسخ نکاح را خواهد داشت،حتی اگر جنون بعد از عقد باشد.اما اگر زن بعد از عقد نکاح مجنون شود ،مرد حق فسخ نکاح را نخواهد داشت.

تنها مورد دیگری که اگر بعد از عقد نکاح در زوج ایجاد شود ، زوجه می تواند عقد نکاح را فسخ کند عنن است.مشروط بر اینکه حتی یک بار هم فعل زناشویی انجام نشده باشد.

بیماری های دیگر مانند صرع ،دیابت از نوع اول و بیماری های این چنینی ،عیب تلقی نمی شود.و نمی تواند باعث فسخ نکاح گردد.

این عیوب در صورتی که هنگام انعقاد نکاح وجود داشته باشد و زوجین  از وجود این عیوب در هنگام انعقاد نکاح آگاه نباشند ،حق فسخ نکاح برای وانها وجود خواهد داشت.

اما اگر بعد از عقد نکاح هر کدام از این عیوب ایجاد شود ،باعث فسخ نکاح نمی شود.

مرجع تشخیص این عیوب ،پزشکی قانونی است و اگر پزشکی قانونی ،بعد از معاینات پزشکی ،وجود این عیوب را به دادگاه گزارش دهد ،دادگاه می تواند مبادرت به فسخ نکاح نماید.

خیار تدلیس

به استناد ماده 438 قانون ،تدلیس عبارت است از عملیاتی که  موجب فریب طرف مقابل شود.

 یعنی مانور متقلبانه ای که تدلیس کننده با علم و آگاهی ،اعتماد طرف مقابل را جلب و مبادرت به فریب او می کند.

در اینجا قانون گذار ،این حق را به شخصی که مورد تدلیس قرار گرفته خواهد داد تا بعد از اثبات تدلیس ،عقد نکاح را فسخ نماید.

ممکن است هر یک از زوجین ویژگی ها یا اوصافی را در مورد خود بیان کنند که طرف مقابل به دلیل وجود این اوصاف ،حاضر به ازدواج با خانم یا آقا شده باشد ،بعدا مشخص شود چنین اوصافی وجود ندارد،طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت.

در صورتی که تدلیسی صورت گرفته باشد ،ولی بنای عقد نکاح بر اساس اقدامات فریبکارانه منعقد نشده باشد ،و اصولا برای طرف مقابل چنین موضوعی دارای اهمیت نبوده ،بحث تدلیس منتفی است.

تدلیس یا فریب در ازدواج جرم بوده و بهتر است ابتدا از طریق دادسرا ،با طرح شکایت کیفری مطرح شود.

اگر این موضوع مبنی بر اینکه اولا تدلیسی صورت گرفته یا خیر ،ثانیا شاکی یا شاکیه اصولا عقد نکاح خود را بر اساس تدلیس بنا نموده است ،دادسرا ابتدا مبادرت به صدور قرار مجرمیت ،سپس با تایید دادستان  کیفر  خواست و اگر در دادگاه کیفری

شخص تدلیس کننده محکوم شود فبه سادگی به استناد رای کیفری ،می تواند تقاضای فسخ نکاح نماید.

خیار تخلف از شرط

در صورتی که در عقد نکاح شروطی گنجانده شده باشد و عقد نکاح بر اساس این شروط منعقد شده باشد ،مشروط له و کسی که شرط به نفع اوست می تواند عقد نکاح را فسخ نماید.

برای مثال ممکن است شرط شود حق انتخاب مسکن یا شهر زندگی مشترک با خانم باشد ،یا آقا شرط کند خانم به محض جاری شدن صیغه نکاح ،از شغلی که در آن کار می کند استعفا دهد  و یا سایر شروط معقول و مشروع ،در این صورت اگر مشروط علیه به مفاد شرط عمل نکتد ،طرف مقابل حق فسخ نکاح را خواهد داشت.

شرط نباید خلاف مققتضای عقد نکاح باشد در این صورت شرط باطل و مبطل عقد نکاح نیز خواهد بود.اما تگر شرط نامشروع باشد و غیر عقلایی مطرح شده باشد،فقط شرط باطل است اما عقد نکاح باطل نخواهد بود

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

زوجین وقتی تصمیم به گرفتن طلاق بصورت توافقی می نمایند باید به دفاتر رسمی طلاق مراجعه نمایند،طلاق توافقی نیازمند مدارک ضروری برای طلاق توافقی و برای انجام و ثبت طلاق در دفاتر رسمی طلاق باید از طریق دادگاه نسبت به دریافت گواهی عدم امکان سازش اقدام کرد و سپس گواهی را به دفاتر طلاق برای ثبت رسمی و صدور طلاقنامه ارائه نمود.

مدارک ذیل به پیوست دادخواست طلاق توافقی توسط خود فرد یا وکیل وی تقدیم میشود:

  •  شناسنامه یا کارت ملی زوجه
  •  شناسنامه یا کارت ملی زوج
  • سند ازدواج
  •  وکالت نامه محضری طلاق( الزامی نیست، فقط در صورت اعطای وکالت در طلاق)
  •  توافق مبنی بر نحوه پرداخت یا بذل مهریه، نفقه، تعیین تکلیف حضانت فرزند مشترک.
  •  نظر واحد مشاوره خانواده در دادگاه
  •  گواهی عدم بارداری زوجه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

طبق ماده 1133 قانون طلاق که عنوان می‌کند: آقایان هر زمان  که بخواهند می توانند همسر خود را طلاق دهند، بانوان نیز در شرایط خاص می توانند درخواست طلاق کرده و از همسر خود جدا شوند.قوانین ابتدایی طلاق در سال 1313 در مجلس تصویب شد. در سال 1346 قانون حمایت از خانواده وضع شد تا یکسری از اختیارات آقایان در زمینه طلاق را محدود شود قانون حمایت از خانواده بدین شکل بود که  که فقط در مواردی خاص برای زوجین یا توافق آنها گواهی عدم امکان سازش صادر کند.بر طبق این قانون، طلاق هر کدام از زوجین ببر اساس دلیل قانع کننده بود. این قانون با گذشت سالهای متمادی دچار تغییر و تحولات بیشماری شد.

  طلاق به درخواست مرد:

حقوق ایران مبتنی بر فقه اسلامی می باشد که حق طلاق را به آقایان داده است اما این محدودیت وجود دارد که آقایان برای درخواست طلاق باید به دادگاه مراجعه کنند.در این صورت ، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. البته ماده 1133 قانون طلاق که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال 81 به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره این ماده حق طلاق برای زن نیز قائل شد.امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد. از سوی دیگر مرد حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد بازهم موظف است مهریه ، جهیزیه و نفقه زن را  مطابق با قانون طلاق و مهریه پرداخت کند. اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مرد صرفا با استناد به ماده 1133 قانون طلاق از حق خود استفاده کند. این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه، جهیزیه و نفقه، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع و به دستور مرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند.

منبع: دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

یکی از عمده مشکلاتی که برای زوجین بعد از طلاق پیش می آید حضانت فرزند مشترک می باشد، و همیشه این ناراحتی واختلاف در والدین وجود داشته که در صورت فروپاشی زندگی مشترک حضانت طفل مشترک با چه کسی خواهد بود، مادر یا پدر؟

قبل از پاسخگویی به این مطلب لازم می دانم توضیح دهم که حضانت تنها در خصوص اطفال قبل از بلوغ تلقی می شود ، سن بلوغ در دختران نه سال تمام قمری و پسران پانزده سال تمام قمری خواهد بود. طبق قانون ایران حضانت که به معنی نگهداری و تربیت طفل می باشد. از لحظه تولد تا سن 7 سالگی خواه کودک دختر یا پسر باشد به مادر تعلق می گیرد و پس از آن حضانت دختر تا 9 سالگی  و پسر تا پانزدهسالگی که متعلق به پدر می باشد. پس از رسیدن به سن بلوغ فرزند چه دختر و چه پسر ، خود فرزند تصمیم می گیرد که با پدر یا مادر زندگی کند و پس از رسیدن به سن بلوغ حضانت در خصوص نوجوان پسر یا دختر صدق نمی کند.

درباره ما

دفتر حقوقی پارسا با چندین سال سابقه درخشان در انجام پرونده های شما عزیزان با کسب نتایج عالی توسط بهترین وکلای پایه یک دادگستری ضمن ارائه کلیه خدمات حقوقی اعم از مشاوره آنلاین تنظیم انواع لوایح دفاعی، دادخواست ،شکوائیه و قرارداد آماده همکاری و خدمت رسانی به کلیه عزیزان در داخل و خارج از کشور می باشد،امید است با سپردن دعاوی خود به این مجموعه آرامش خاطر خویش  را فراهم سازید.

اطلاعات تماس

تهران-یوسف آباد -خیابان اسدابادی -نبش خیابان فتحی شقاقی - پلاک22 - برج هنر- طبقه چهارم- واحد14                                                

شماره های تماس :  

                                         09123666928                    

                         

تلگرام ویست وب

تهران-یوسف آباد -خیابان اسدابادی -نبش خیابان فتحی شقاقی - پلاک22 - برج هنر- طبقه چهارم- واحد14